Ако сакаш нешто да биде направено правилно, направи го сам.

ci55