Во Скопје ако стоиш на место повеќе од минута…

skopje