Ако ти кажам да ми пишеш за на кафе, ќе ми пишеш?

dade