Ако уште еднаш ме наречеш дебела ќе те оставам

xixi