Батка, од коа фатив армоника у рука, парче праам по градов.

oro