BatoStrosha

Разлика

Која е разликата помеѓу девојки на возраст од 8, 18, 28, 38 и 48 години?
8 – Ја носиш во кревет па и кажуваш приказна.
18 – И кажуваш приказна па ја носиш во кревет.
28 – Не ти треба приказна за да ја однесеш во кревет.
38 – Ти кажува приказна па те носи во кревет.
48 – И кажуваш приказна за да не те однесе во кревет.