Банкнотите не се изработени целосно од хартија…

fakti3