Кога се обидуваш да ги соблечеш чорапите без раце

corapite