Би било добро кога младоста би знаела се што може, а староста….

citat66

Loading...