Кога ќе отидеш да бараш работа во бирото за вработување

biro