Кога на бубалицата на испит ќе му го подадеш листот за препишување

bubalica