Кога ќе му објаснуваш на професорот да ти ги оправда изостаноците

nenene