Крстозбор: Да испуштиш од себе некоја енергија?

energija