Кога го замолчуваш другарот да не кажува ништо пред девојката

drugar