Кога ќе завршиш факултет и ќе ти понудат да работиш во супермаркет

supermarket