Кога се обидувам да разговарам со пијаниот другар

drugar