Кога ќе предложиш да се отвори некој прозорец

prozor