Кога повеќе не сме способни да смениме ситуација…

citati-3.5