Слушај, а да ти саат аларм у колава, да не ти ја џопнат?

sanduk