Кога ќе кажеш на татко ти дека ќе одиш кај другарот да учите заедно

kerka