Кога брат ти ќе ти пријде со реченицата “Дај малце”, додека јадеш

malce