Девојче што е разликата меѓу лимун и *ур?!?!

limun