Девојка ми ми рече да излегнам и да и купам нешто…

c112