Доаѓа синот од училиште со плачење и кажува…

sinot