Добро бе, имаш ли уопште нешто работено у живото?

lopatar