Додека ние размислуваме како да го убиеме времето…

cit55