Додека сме робови на страста таа станува наша навика…

c66