Докторе, ми треба потврда дека не сум способен…

deee