Кога на шалтер ќе ти кажат дека сите документите не ти се на број

broj