Драга, знам дека не ти се иди во театар во стар фустан.

3