Кога министерот за финансии ќе го објави државниот долг

dolg