Кога двајца ќе се степаат

Очекувана реакција:

1

Реалност:

2