Единица мерка за тоа колку ти е расипан телефонот?

edinica