Едно утро една жена се јавува кај другарка и…

stana