Кога и по 5-ти пат се вратиш на шалтер и прашаш едното исто

salteri