Еј мацо знаеш дека жените изговараат 32,000 зборови…

maco