Кога фраерот позади тебе ќе те праша: “Може ли преку ред, затоа што ми се брза !?”

frear