Колку повеќе гледате или повторувате некој збор…

crap1