Големите работи имаат мали почетоци.

citat77

Loading...