Кога на базен ќе и се симне горниот дел од купаќите

bazen