Градација на придавките според новата македонска граматика…

1. богат
2. побогат
3. најбогат
4. не знае што со парите
5. уште не го фатиле
6. сега можат да го фатат за к..