Кога сум во присуство на хиперактивен човек

hipera