Кога ќе видиш дека на ТВ бираат “Хурем на годината”

wtf