И капка вода го длаби каменот, но не со сила,туку со повторување.

citati44