И шо да праам ? Да застанам или да тргнам?

pravam