Идеален маж бил оној што на време се враќа дома…

maz