Имаш 50 цигли во авион… Фрлаш една… колку ти остануваат?

cigli