Кога случајно ќе споменеш име на некоја бивша за која таа не знаела

eh