Кога те прашаат дали ќе ги положиш сите испити во јунската сесија

ispiti