Кога ќе најават дека започнала исплатата на студентските стипендии

stipendija